RESCAT ALS BANCS

¿Què és el FDG?

El fondo de garantía de depósitos es un fondo financiado por los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y el Banco de España para cubrir las pérdidas de los depositantes en caso de insolvencia de alguna entidad financiera, en principio deberían cubrir 100.000€ por depositante.” 1

¿Per què es queda sense garanties?

El Fondo de Garantía de Depósitos va a proveer una garantía al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por las perdidas netas que pudieran aparecer en la reestructuración del sector financiero y contará con 6.600 millones de patrimonio neto.” 2

En principi això no deuria ser res dolent ja que el FROB era bàsicament l’estat, els nostres diners. El problema es que ens intentin enganyar dient que:

La operación, en contra de lo que se pensaba, se realizará además, sin costes para el contribuyente, aunque no así para el sector financiero, que tendrá que pagar el saneamiento de la CAM a través del Fondo de Garantía de Depósitos.” 3

Això amb tota probabilitat no serà veritat ja que com diuen els mitjans

La pérdida esperada en la CAM se acerca más a 17.000 millones de euros que a los 5.500 millones que baraja el BdE […] Durante un plazo de diez años, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), asumirá el 80% de dichas pérdidas potenciales, mientras que el 20% restante correspondería a Sabadell” 4

Llavors hi hagut diners per salvar-la en 2011, perfecte. Però a canvi de que dit fons es quedi sense un euro gairebé. Si pensem que encara queden uns 12000 milions d’euros de deute que pagar, i que hi ha dues caixes esperant a ser rescatades com la CAM, aquestes són Unnim i el Banco Valencia. Tindríem que veure quan s’aportarà a aquest fons durant els pròxims anys.

“El patrimonio en octubre del FGD era de 6.593 millones de euros. La semana pasada se anunció que el Gobierno aumentaba del 0,2% al 0,3% el dinero que los bancos deberían destinar a dicho fondo para intentar recaudar otros 1.600 millones”. 5

Es a dir, que després de les continues ampliacions que s’han vingut fent als darrers temps perquè caixes i bancs aportin capital al FDG i així suposadament els diners no surti dels contribuents es troben amb que aquest serà insuficient. I a on aniran a buscar els diners llavors? A les nostres butxaques, al poble, perquè tenim que saber que:

En todo caso, el FGD está respaldado por el Estado, que es el responsable último de garantizar los depósitos y de recapitalizar entidades con problemas, por lo que si el dinero del FGD se agota, el Estado respondería por él.” 6

La conclusió es que ens volen fer creure que no pagarem, que serà el sector financer, però no és cert. A més a més, què passaria ara en cas de fallida d’un banc?? El FDG estarà gairebé buit, d’on traurà els 100.000€ que garantitzava l’estat??

De nosaltres, el poble, el 99%, acabarem assumint les pèrdues. Per això el que deuríem exigir és una banca pública, transparent i sota control social. Per a que això no torni a succeir mai més.

  1. http://es.wikipedia.org
  2. http://hipotecasydepositos.com/nuevo-fondo-de-garantia-de-depositos/
  3. Diario el Público 07/12/11
  4. http://www.mejoresbancos.es/category/cajas-de-ahorro/caja-mediterraneo
  5. http://www.idealista.com/news/archivo/2011/12/07/0368351-fin-del-culebron-cam-se-inyectaran-5-249-millones-y-posteriormente-se-vendera-a-banco-sabadel-por
  6. http://www.cincodias.com/articulo/mercados/fondo-garantia-depositos/20111202cdscdsmer_11/

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s